Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ quyết tâm thực hiện Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để khẳng định mình.
Cập nhật : 13:49 Thứ tư, 12/1/2022
Lượt đọc: 12

Quyết định công khai dự toán ngân sách 2022 của trường TH Hoàng Văn Thụ

Số/Ký hiệu: 10/QĐ-HVT
Ngày ban hành: 7/1/2022
Ngày có hiệu lực: 7/1/2022
Người ký: HT: Lê Thị Hồng Nhung
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: qd-cong-khai-du-toan-ngan-sach-2022-cua-truong_121202213.pdf
Nội dung:

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164