Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ quyết tâm thực hiện Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để khẳng định mình.
Thứ ba, 23/3/2021, 9:35
Lượt đọc: 91

Chuyên đề: Kỹ năng đối diện và ứng phó với những khó khăn trong cuộc sống - Kỹ năng sử dụng Internet an toàn.

Internet là một phần không thể thiếu của mỗi người trong cuộc sống hiện nay. Nhằm trang bị cho học sinh những hiểu biết nhất định và bản lĩnh vững vàng để khai thác và vận dụng một cách sáng tạo kho báu tri thức ấy, sáng ngày 22/ 03/ 2021, tập thế giáo viên và học sinh trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ đã tổ chức chuyên đề “Kỹ năng sử dụng Internet an toàn”.

Dưới đây là một vài hình ảnh của buổi chuyên đề.

Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164