Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ quyết tâm thực hiện Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để khẳng định mình.

Hiệu trưởng

Lê Thị Hồng Nhung
Lê Thị Hồng Nhung

Ngày sinh: 30/7/1972

Dân tộc: Kinh

Trình độ :12/12

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 02866786107

Điện thoại riêng: 0906180521

Email liên lạc: lthnhung.govap@hcm.edu.vn

Phó hiệu trưởng

Nguyễn Thanh Hùng
Nguyễn Thanh Hùng

Ngày sinh: 2/9/1969

Dân tộc: Kinh

Trình độ :12/12

Vị trí công tác: Phó hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 028.66786107

Điện thoại riêng: 0932934827

Email liên lạc: thanhhunghp44@gmail.com

Nghiêm Thị Vân
Nghiêm Thị Vân

Ngày sinh: 13/2/1977

Dân tộc: Kinh

Trình độ :12/12

Vị trí công tác: Phó hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 028.66786107

Điện thoại riêng: 0909784828

Email liên lạc: nghiemvan.govap@hcm.edu.vn