Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ quyết tâm thực hiện Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để khẳng định mình.
Chủ nhật, 17/11/2019, 0:0
Lượt đọc: 1552

Hội thi làm đồ dùng dạy học năm học 2019 - 2020

Đầu tháng 11 năm học 2019 - 2020 trường TH Hoàng Văn Thụ đã tổ chức hội thi tự làm đồ dùng dạy học cấp trường.

Hội thi với mục đích khuyến khích các thầy cô giáo thi đua, sáng tạo làm đồ dùng dạy học, tạo môi trường hoạt động giáo dục tích cực cho học sinh, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục. Hội thi tạo điều kiện cho giáo viên trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau trong việc làm và sử dụng đồ dùng dạy học. Hình thành phong trào thường xuyên nghiên cứu ĐDDH trong nhà trường, phục vụ yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học.

Khối 1:

Tên ĐDDH: Bảng cài nhóm môn TV - Toán

 Sản phẩm gồm: Bảng cài, các tổ ong.

Vật liệu: Bảng cài được làm từ miếng from trắng in decal, và giấy bìa ép plastic.

 

  

Khối 2: 

Khối 3:

Khối 4:

Khối 5:

Tổ Bộ Môn:

 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164