Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ quyết tâm thực hiện Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để khẳng định mình.
Thứ tư, 16/2/2022, 7:26
Lượt đọc: 23

Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2022

Sáng ngày 27/1/2022, Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 với sự tham dự của các cán bộ giáo viên và công nhân viên Nhà trường.

Thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/20215 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Hướng dẫn của Công đoàn Viên chức quận về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2022, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm 2021 đồng thời đề ra kế hoạch, giải pháp thực hiện năm 2022.

DƯỚI ĐÂY LÀ MỘT VÀI HÌNH ẢNH.

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

164