Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ quyết tâm thực hiện Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để khẳng định mình.
Thứ sáu, 17/7/2020, 0:0
Lượt đọc: 580

Thông báo thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh lớp 1 - Năm học 2020 - 2021 và lịch tiếp phụ huynh học sinh trong thời gian tuyển sinh.

 UBND QUẬN GÒ VẤP
 TRƯỜNG TH HOÀNG VĂN THỤ

THÔNG BÁO THỜI GIAN TUYỂN SINH LỚP 1 

NĂM HỌC 2020 - 2021

VÀ 

LỊCH TIẾP PHỤ HUYNH HỌC SINH TRONG THỜI GIAN TUYỂN SINH

  •  Thời gian nộp hồ sơ nhập học của học sinh lớp 1:

Thời gian

Buổi

Địa bàn

Ghi chú

Phường

Khu phố

20/7/2020

Sáng (Từ 7h30 đến 11h30)

6

1

Chiều (Từ 13h30 đến 16h30)

6

1

 

21/7/2020

Sáng (Từ 7h30 đến 11h30)

6

2, 5

Chiều (Từ 13h30 đến 16h30)

6

2, 5

 

22/7/2020

Sáng (Từ 7h30 đến 11h30)

6

3

 

Chiều (Từ 13h30 đến 16h30)

6

3

 

23/7/2020

Sáng (Từ 7h30 đến 11h30)

6

4

 

Chiều (Từ 13h30 đến 16h30)

6

4

 

24/7/2020

Sáng (Từ 7h30 đến 11h30)

6

6

 

Chiều (Từ 13h30 đến 16h30)

6

6

 

27/7/2020

Sáng (Từ 7h30 đến 11h30)

6

1 à 6

Phụ huynh chưa nộp

Chiều (Từ 13h30 đến 16h30)

6

1 à 6

Phụ huynh chưa nộp

28/7/2020

Sáng (Từ 7h30 đến 11h30)

6

1 à 6

Phụ huynh chưa nộp

Chiều (Từ 13h30 đến 16h30)

6

1 à 6

Phụ huynh chưa nộp

  • Lịch tiếp công dân của Hội đồng tuyển sinh:

Hội đồng tuyển sinh sẽ tiếp phụ huynh có nhu cầu liên hệ về tuyền sinh, chuyển trường từ ngày 20/7/2020 đến 28/7/2020:

            + Sáng (Từ 7h30 đến 11h30)

      + Chiều (Từ 13h30 đến 16h30)

 


Tác giả: admin
Nguồn tin: TH HVT

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164