Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ quyết tâm thực hiện Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để khẳng định mình.
Thứ sáu, 17/7/2020, 0:0
Lượt đọc: 397

Thông báo về việc thay đổi thời gian mở trang tra cứu kết quả tuyển sinh

Theo thông báo về việc tuyển sinh và chuyển trường năm học 2020-2021, thời gian CMHS đăng nhập vào trang                                                   http://tuyensinh.pgdgovap.hcm.edu.vn/  từ ngày 20/7 đến ngày 28/7/2020.
Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc thay đổi thời gian đăng nhập vào trang http://tuyensinh.pgdgovap.hcm.edu.vn/ sẽ thực hiện từ 17h00 ngày 17/7/2020.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Tác giả: admin
Nguồn tin: Phòng GDĐT - Gò Vấp

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164